Spedbarn treng ikkje nakkebehandling

Av Per Steinar Stensland, Publisert onsdag 15. april 2015

Det finst ikkje dokumentasjon for at nakkebehandling av spedbarn har effekt på «haldningsassymmetri» eller andre tilsvarande tilstandar. Barnelegeforeninga er bekymra for at behandlinga er grunnlaus overbehandling av spedbarn.

Nokre spedbarnsforeldre søkjer behandling for barnet hos fysioterapeut, manuellterapeut eller kiropraktor fordi barnet har «haldningsassymmetri», det vil seie at det til dømes har tendens til å halde hovudet skeivt eller fordi det ikkje har symmetrisk hovudform.  Slik haldningsassymmetri har i desse behandlarmiljøa fått namn som KISS eller KISS-KIDD.

Barnelegar på Haukeland sjukehus har uttalt til media at dei ofte møter foreldre med spedbarn som har fått feilaktig behandling hos manuellterapeutar. Også leiaren for fysioterapeutane si gruppe for manuellterapi er bekymra for behandlinga. Kunnskapssenteret i Helsedirektoratet vurderte i 2009 tilgjengeleg forsking på behandling av assymmetri hos spedbarn. Konklusjonen av denne gjennomgangen var at det ikkje finst dokumentasjon for at manuell behandling har nokon nyttig effekt.

Mor og barn

Nokre terapeutar har også behandla andre og meir alvorlege tilstandar, som til dømes forseinka utvikling og til og med Downs syndrom, på same måte. Terapeutar har også meint at spedbarn burde ha manuell behandling for å hindre at dei skulle få lærevanskar eller bli klossete seinare i livet, utan at dei har dokumentert diagnostisk eller terapeutisk kompetanse på desse felta.

Barnelegane ved Haukeland sjukehus har med denne bakgrunnen sendt bekymringsmelding til Statens Helsetilsyn. Fylkeslegen i Rogaland har pågåande tilsynssak mot ein terapeut for å undersøkje korleis spedbarn vert undersøkt og behandla for såkalla KISS, «feilfunksjon i nakken».

Vi vil åtvare foreldre mot å la spedbarnet sitt få behandling som ikkje har god dokumentasjon. Helsestasjonane har eit rettleiingsansvar på dette feltet.

Legg att ein kommentar


Kommentarar må ha fullt namn under. Vi gjer merksam på at sjikanerande innlegg vert fjerna.