Innlegg av Line Pedersen Døsen

Bur du på barnevernsinstitusjon? Slik når du oss!

Publisert tysdag 9. februar 2016

Førre veke melde NRK at Landsforeningen for barnevernsbarn meiner det er for vanskeleg for barn i barnevernets omsorg å klage. Fylkesmannen vil gjere det så lett som mogleg å få hjelp. Difor kan du nå oss på både på SMS, telefon og e-post.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som har det vanskeleg heime, får hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste.

Fylkesmannen kjem på tilsyn på alle barnevernsinstitusjonar minst to gonger i året. Det vil seie at to eller tre som jobbar hos oss kjem på besøk til institusjonen. Vi treng informasjon frå barna som bur der når vi skal vurdere om dei får forsvarleg omsorg.

Auge

Du som bur der har rett til å få snakke med oss saman med andre eller åleine – om spørsmål du har rundt opphaldet på institusjonen. Viss du bur i ei anna avdeling enn den vi besøker denne dagen, kan du be personalet køyre deg slik at du får treffe oss som kjem på besøk frå tilsynet.

I tillegg kan du alltid ta direkte kontakt med oss. Institusjonen eller barnevernstenesta skal hjelpe til med å kontakte oss dersom du ønskjer det.

- Ring oss på telefon 57 64 30 00 og be om å få snakke med nokon som jobbar med barnevern.

- Send ein SMS til 970 35 428. Hugs å skrive TILSYN før meldinga di, og hugs å skrive kven du er.

Til dei som bur i barnevernsinstitusjon deler vi ut denne brosjyren når vi er på besøk:

Vi vil gjerne treffe deg (nynorsk)Vi vil gjerne treffe deg (bokmål)