Lill Mona Solberg
Innlegg av Lill Mona Solberg
Lill Mona er rådgjevar på utdanningsavdelinga, der ho m.a. arbeider med entreprenørskap i skulen. E-post, Heimeside

Full peising i Sogn og Fjordane!

Publisert torsdag 22. oktober 2009

Forskarar hevdar at andre fylke har noko å lære av oss når det gjeld arbeidet med entreprenørskap i skulen. Kva er det som gjer at vi oppnår slike gode resultat?

Ein ny forskingsrapport slår fast at entreprenørskapsarbeidet i fylket har positiv effekt på elevane sitt skulearbeid, deira ynske om å busetje seg på heimplassen, deira ynske om å ta høgare utdanning, deira ynske om å etablere bedrift – og etablere bedrifta i Sogn og Fjordane. 

Les resten av dette innlegget »