Jorunn Felde
Innlegg av Jorunn Felde
Jorunn Felde er administrasjonssjef hjå Fylkesmannen. Ho har tidlegare arbeidd som lærar, opplæringskonsulent, personalsjef og teamleiar. E-post, Heimeside

Saman får vi hjelpa heilt fram

Publisert onsdag 12. oktober 2016

Søndag 23. oktober får du besøk av ein bøsseberar som samlar inn pengar til TV-aksjonen. I år går midlane til Raudekrossen som skal bruke dei til å gje livsviktig hjelp til offer for krig og konflikt. Det er stort behov for hjelp, og kvart bidrag er med på å redde liv.

Fylkesaksjonskomiteen i Sogn og Fjordane. Foto: Matias Helgheim/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Fylkesaksjonskomiteen i Sogn og Fjordane. Foto: Matias Helgheim/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Raudekrossen har valt ut ei rekkje prosjekt i fleire land, mellom anna i Syria. Målet er at 605 000 personar skal få livreddande hjelp som mat, vatn og medisinar. Dei vil også gje opplæring og utstyr til dei 10 000 personane som er frivillige i Syria Raude Halvmåne. På denne måten vil hjelpa kunne nå fram til endå fleire. Det er framleis borgarkrig i deler av Afghanistan. Raudekrossen har difor bestemt at nokre av pengane skal nyttast til å gje helsetilbod til mor og barn. Dei skal byggje fødestover, og utdanne helsetilsette og frivillige i Afghanistan Røde Halvmåne.

Dei innsamla pengane skal også brukast i Noreg for å gje flyktningar og asylsøkjarar eit betre liv gjennom å tilby dei meiningsfulle aktivitetar på asylmottak, flyktningguide, helsehjelp for papirlause og på oppsporingstenesta for sakna personar.

Du kan lese meir om dei ulike prosjekta på blimed.no. Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette-Marit har synt stor engasjement i arbeidet til Raudekrossen, og er i år høge beskyttarar for TV-aksjonen. Folk i Sogn og Fjordane har tradisjon for å støtte sterkt opp om TV-aksjonen. Eg håpar de tek godt i mot bøsseberarane på søndag.

Frå ord til handling

Publisert fredag 11. desember 2009

I fleire av organisasjonane eg har arbeidd har vi snakka mykje om at vi må ”gå frå ord til handling”. Mange organisasjonar har store flotte dokument med tankar og vyer for korleis vi som tilsette skal vere og kva som skal skje i organisasjonen, men så er det ikkje alltid slik at vi klarar å leve opp til det vi har sagt at vi skal gjere. Det er lett å skyve ansvaret og seie at ”nei, dette har ikkje eg noko med, gå til leiaren min – ho har ansvaret”. For å klare å gå frå ord til handling må alle, både leiarar og medarbeidarar, vere villige til lære og gjere endringar i handlingsmønsteret sitt.

Ei endring eg vil fokusere på i 2010, er leiarskap og medarbeidarskap. Som leiar er eg medarbeidar med nokre ekstra roller.  Eg har stor tru på at dersom vi alle –  både medarbeidarar og leiarar – i fellesskap er ansvarlege for resultata, ja, så vil vi også prestere betre. Vi vil og vekse dersom vi i endå større grad bestemmer oss for å lære av kvarandre og deler endå meir av den kompetansen kvar og ein av oss har. Det andre eg vil gjere noko med, er å leie dei eg jobbar saman med til sjølv å finne løysingar på problemstillingar. Det gjev stor meistringsfølelse og mykje motivasjon å ta tak i utfordringar når vi ikkje kan skyve på ansvaret. Kva har du sett deg som mål i 2010?