Innlegg av Bjørn-Harald Haugsvær
Bjørn Harald er assisterande landbruksdirektør hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. E-post, Heimeside

Vårt Italia

Publisert måndag 27. mai 2013

Frankrike og Italia har vingardar som er opne for turistar. Her har mange nordmenn vore innom for å sjå, smake og kjøpe. Norske aviser skriv flotte artiklar med store bilde av desse bortgøymde dalane som gjev unike opplevingar og vinsmak som avspeglar jord og klima. I helgeutgåvene gjev eigne vinjournalistar oss ei reise i smakar frå jordsmonn og lokalt klima under framande himmelstrok.

Sogn og Hardanger er vårt Italia og vårt Frankrike. Det er ein godt bevart løyndom, men kvaliteten på opplevingane ligg ikkje tilbake for det du finn i utlandet. Her er det dyrka frukt i 300 år, det er dyktige og engasjerte bønder som får fram særeigne kvalitetar som avspeglar jord og lokalt klima. Lyse sommardagar og kalde haustnetter er med på å gje frukta særpreg.

Nokre av desse bøndene er også turistvertar. Dei har opna garden for omvisning og dei serverer eigenprodusert drikke. Dei kan fortelje om eplehagar som vender seg mot sola, om smak frå ulike eplesortar og om lokalt vekstklima og jordsmonn som til saman utgjer den smaken du kjenner på tunga.

Gjennom utviklingsprogrammet ”Frukt og bær rundt neste sving” har ei rekkje bøndene fått sjansen til å utvikle sin eigenart i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er etablert omvisning med lokal smak, opna gardsbutikkar og utvikla drikkevarer med basis i lokalt dyrka frukt og bær. Nokre av desse produkta er også i sal på lokale hotell og hjå Vinmonopolet.

Eg anbefaler bonden i Balestand, Leikanger, Fresvik, Urnes, Ulvik, Bleie og Fykse. Besøk gjerne han som planta engelske sidereple for å utvikle den lokale tradisjonen og som no har etablert sommarkafé med eige kjøkken og lokal drikke. Eller du kan få omvisning i klyngetunet der bonden søtar eplemosten med pære og serverer lokal mat mellom veggar frå 1765. Dei finaste smaksløkane bør ta turen til bonden som har reindyrka dei ulike eplesmakane og kan fortelje kva du kjenner nett no.

Lokale turistbønder og lokal eigenart er ei opa dør for dei som vil oppleve det jordnære og ekte i vårt heimlege Italia.